Popis produktu

Nemovitost Každý bytový dům a jeho obyvatelé jsou vystaveni rizikům znehodnocení nebo značného poškození svého majetku, způsobeného například požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím. Vždy je nutné nemovitost co nejdříve opravit, aby nedošlo k ohrožení stavby. Významné je také pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví v souvislosti s vlastnictvím bytového domu a vedlejších staveb a chodníků. Jedná se například o námrazu na chodníku, padající sníh nebo led ze střech domů. Tato a další rizika kryjí pojistné smlouvy.


Kontaktní formulář